imbir

Król Imbir.

Imbir jest jedną z tych roślin, bez któ­rych wiele naro­dów nie wyobraża sobie życia. Wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze imbiru są powszech­nie wyko­rzy­sty­wane w Azji, na Wyspach Oce­anu Spo­koj­nego, w Indiach, Ame­ryce Połu­...
pitaja

Smo­czy owoc

Smo­czy owoc, czyli pitaja, zwana jest też tru­skaw­kową gruszką, a pocho­dzi z Mek­syku, Ame­ryki Połu­dnio­wej i Azji. Kwiaty pitaji są duże, białe i inten­syw­nie pach­nące. Kwitną tylko w nocy przez to nazy­wane są K...