fizjoestetica-blog-2

Fizjo­este­tica — nowa witryna

Minęło sporo czasu od ostat­niej publi­ka­cji Fizjoinformatora. Z rado­ścią chcemy poin­for­mo­wać, że sytu­acja ta wła­śnie ule­gła zmia­nie i wzno­wiona została publi­ka­cja nowych treści. Nie obyło się jed­nak bez zmi...