capture1

Krę­go­słup– budowa

W toku ewo­lu­cji nasz krę­go­słup przy­sto­so­wał się do postawy pio­no­wej i składa się z 33–34 nie­pa­rzy­stych kręgów.Dzielimy je na odcinki: -         kręgi szyjne (C0-C7) -         pier­siowe (TH 1– TH 12) -       ...