bossu1

BOSU — a kto to taki?

  BOSU to skrót od angiel­skiego ‘’both sides up’’ – obie strony na wierz­chu, gdyż przy­rząd wygląda jak połowa piłki na usztyw­nio­nym spodzie. BOSU łączy zalety ćwi­czeń z piłką, stepu i rów­no­ważni. Może mieć róż­no...
opaska

Opa­ska Nike+FuelBand

Opa­ska Nike+FuelBand posiada akce­le­ro­metr, który na bie­żąco infor­muje o efek­tach każ­dej czyn­no­ści dnia codzien­nego. Przy­rząd w postaci bran­so­letki prze­zna­czo­nej do nosze­nia na nad­garstku, poka­zuje nas...