kolka obraz

Kolka.

Wielu z nas zna ten ostry kłu­jący ból pod żebrami, który czę­sto poja­wia się pod­czas wysiłku fizycz­nego takiego jak bie­ga­nie czy aero­bik. Tak to znana nam wszyst­kim kole­żanka Kolka. Jakie są przy­czyny kolki? Na...