images tango

Tango z neuronami

  Dr neu­ro­lo­gii Suzanne Dik­ker z Uni­wer­sy­tetu w Nowym Yorku prze­ba­dała na EEG dwie pary tan­ce­rzy tanga. Celowo wybrała ten rodzaj tańca, jako wyma­ga­jący pre­cy­zyj­nej koor­dy­na­cji ruchów od obojga tan­ce­...