dewotka2

Kolano dewotki

‘’Kolano posadz­ka­rza’’, zwane rów­nież ‘’kola­nem dewotki’’ lub ‘’kola­nem słu­żą­cej’’, to okre­śle­nie zapa­le­nia kale­tek mazio­wych prze­drzep­ko­wych lub podrzep­ko­wych. Nazwa wywo­dzi się od zawo­dów, które wyk...