dysk3

Kręgosłup-Fizjologia.

PRZE­BIEG ZMIAN W STA­WACH MIĘ­DZY­KRĘ­GO­WYCH I KRĄŻKU MIĘDZYKRĘGOWYM: 1. W wyniku uszko­dze­nia (prze­cią­że­nia) pra­wi­dłowa funk­cja krę­go­słupa zostaje zaburzona. Odru­chowe napię­cie mię­śni i zapa­le­nie błony m...