?????????

Zakwasy

Zakwasy – to uczu­cie bólu i sztyw­no­ści mię­śni znają wszy­scy aktywni. Ta potoczna nazwa pocho­dzi od teo­rii o efek­cie zakwa­sze­nia mię­śni (czyli nagro­ma­dze­nia kwasu mle­ko­wego), który jest spo­wo­do­wany duży...