szyna_cpm_1

Szyna CPM.

Zasto­so­wa­nie szyny CPM w pro­ce­sie rehabilitacji. Zmo­to­ry­zo­wana szyna ruchowa prze­zna­czona jest do cią­głej, bier­nej mobi­li­za­cji stawu kola­no­wego i bio­dro­wego. Jej zasto­so­wa­nie jest korzystne w uspra...