images tango

Tango z neuronami

  Dr neu­ro­lo­gii Suzanne Dik­ker z Uni­wer­sy­tetu w Nowym Yorku prze­ba­dała na EEG dwie pary tan­ce­rzy tanga. Celowo wybrała ten rodzaj tańca, jako wyma­ga­jący pre­cy­zyj­nej koor­dy­na­cji ruchów od obojga tan­ce­...

Rukiew wodna

                                                                                                    Do grona pole­ca­nych przez nas super [...]
gołębie

Gołębi chód

       Nazwa gołębi chód okre­śla sta­wia­nie stóp z pal­cami skie­ro­wa­nymi do środka.                                                    Gdy dziecko idzie po linii pro­stej, widać, że pięta jest usta­wiona bar­dziej z...