Akcja-Rehabilitacja.

twoje kolanoCzy naprawdę masz świa­do­mość, że Twoje kolano jest w Two­ich rękach?

Po ope­ra­cji możesz z nim zro­bić wszystko co tylko chcesz?

Musisz tylko zebrać się w sobie i do dzieła!!!!

 

Tak to prawda, tylko musisz zro­zu­mieć kilka waż­nych zasad.

  1. To, że zna­la­złeś naj­lep­szego leka­rza świata nie ozna­cza, że Twoje kolano będzie po ope­ra­cji zdrowe. Nawet naj­lep­sza ope­ra­cja wymaga reha­bi­li­ta­cji, która jeśli jest zła może znisz­czyć cały efekt. Działa to też w drugą stronę. Dobrze popro­wa­dzona reha­bi­li­ta­cja może zni­we­lo­wać nie­które nie­do­cią­gnię­cia operacyjne.
  2. Nie porów­nuj się z innymi. Twoje kolano to Twoje kolano. Jest inne niż sąsiada, kolegi z reha­bi­li­ta­cji czy zna­jo­mego z inter­netu, z któ­rym porów­nu­jesz się na forum.Każdy jest inny. Każdy jest indy­wi­du­alny. W innym sta­nie miał kolano przed ope­ra­cją, ma inne zdol­no­ści do goje­nia, inny przy­rost tkanki mię­śnio­wej i inne pre­dys­po­zy­cje do wszystkiego.
  3. To co wyćwi­czysz jest Twoje. Reha­bi­li­tant tylko poka­zuje Ci drogę, ale to Ty musisz wyko­nać te tysiące, czy miliony powtó­rzeń danego ćwi­cze­nia. Samo się nie zrobi, podob­nie jak sze­ścio­pak na brzu­chu czy bra­zy­lij­skie pośladki.
  4. Ćwicz nie tylko na reha­bi­li­ta­cji. Jest cała masa ćwi­czeń bez­piecz­nych, które możesz robić w domu. Zali­czamy tu ćwi­cze­nie izo­me­tryczne, elek­tro­sty­mu­la­cje mię­śnia czwo­ro­gło­wego, zgi­na­nie nogi na szy­nie czy desko­rolce i wiele innych. Twój reha­bi­li­tant na pewno da Ci zestaw ćwi­czeń domo­wych, które będziesz mógł bez­piecz­nie powta­rzać do woli.
  5. Prze­trwaj kry­zys trze­ciego tygodnia!!!!Wiele osób ćwi­czy, daje z sie­bie wszystko, mija tydzień, dwa, trzy, a efekty nie są zadowalające.Kolano po ope­ra­cji potrze­buje czasu. Mię­śnie też potrze­bują czasu. To jak z dietą i robie­niem formy. Nic samo i od razu się nie zrobi.Wytrwaj, ćwicz, nie pod­da­waj się a efekt przyj­dzie szyb­ciej niż myślisz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


7 × dziewięć =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>