…szcze­pionka prze­ciw gry­pie podobno nie działa? Cochrane Col­la­bo­ra­tion (nie­za­leżna mię­dzy­na­ro­dowa orga­ni­za­cja typu non-profit ) podaje, że bra­kuje dowo­dów potwier­dza­ja­cych, żeby szcze­pionka zapo­bie...