Human spine

Ból krę­go­słupa a seks.

Ten, kto choć raz poczuł ostry ból krę­go­słupa wie, że każda zmiana pozy­cji powo­duje ból i czło­wiek nie ma wtedy ochoty na nic z wyjąt­kiem zna­le­zie­nia takiej pozy­cji, która choć na chwilę pozwoli odpo­cząć od bó...