bol_krzyza

Ostre bóle krzyża– zasady postępowania?

Nie jed­nego z nas doty­czy ten pro­blem. Jedni pod­niosą jakiś cię­żar, inni popra­cują w ogródku a są i tacy co budzą się rano i sami nie wie­dzą skąd ‚ale boli ich w krzyżu.  Co robić w takiej sytu­acji? Jak sobie pom...