nawyk

Nawyki

Mamy Nowy Rok, nowe posta­no­wie­nia, pew­nie i moty­wa­cję, ale żeby wytrwać trzeba zacząć od zmiany nawy­ków. Bo – jak powie­dział Ary­sto­te­les — „Jeste­śmy tym, co w swoim życiu powta­rzamy”. Nawyk to zauto­ma­ty­zo...
krio

Krio­te­ra­pia

W naszej stre­fie kli­ma­tycz­nej mróz koja­rzy się z drże­niem, pie­cze­niem uszu, a potem infek­cjami. Nato­miast od dawna wia­domo, że ma on i swoje dobre strony. Umie­jęt­nie daw­ko­wany zmniej­sza ból, uła­twia ruch...