wertebr

Wer­te­bro­pla­styka

Wer­te­bro­pla­styka to zabieg neu­ro­chi­rur­giczny, który polega na prze­zskór­nym wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu, który uległ kom­pre­syj­nemu zła­ma­niu. Jest to metoda mało­in­wa­zyjna,  odbywa się w znie­c...
wdowi

Wdowi garb

Wdowi garb ozna­cza pogłę­bioną kifozą pier­siową, wysu­nię­cie głowy i zgru­bie­nie tkanki w dol­nym odcinku krę­go­słupa szyjnego. Nazwa wiąże się z wie­kiem, w któ­rym scho­rze­nie roz­wija się u kobiet, a ma to miej­...