buty

Buty do biegania.

150 mln ludzi na całym świe­cie regu­lar­nie upra­wia jog­ging, czyli biega ama­tor­sko na roz­ma­itych dystan­sach. W Pol­sce co roku 50–80 tysięcy osób bie­rze udział w mara­to­nach, pół­ma­ra­to­nach i bie­gach ulicz­...