Krę­go­słup– Bio­me­cha­nika dysku.

segment

Zacho­wa­nie się dysku przy ruchach:

 

  • Zgię­cie: przed­nia część pier­ście­nia włók­ni­stego zostaje ści­śnięta i uwy­pu­klona. Jądro gala­re­to­wate prze­suwa się ku tyłowi i roz­ciąga tylna część pier­ście­nia. Ciśnie­nie w obrę­bie jądra wzra­sta, docho­dzi do obcią­że­nia pier­ście­nia włóknistego.
  • Wyprost: tylna część pier­ście­nia zostaje ści­śnięta i uwy­pu­klona, jądro prze­suwa się do przodu, ciśnie­nie w obrę­bie jądra maleje (przy powro­cie ze zgięcia).
  • Rota­cja: nie ma więk­szego wpływu na jądro gala­re­to­wate. Połowa pier­ście­nia włók­ni­stego zostaje ści­śnięta i ogra­ni­cza dal­sza rotację.

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt :   kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


− sześć = 2

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>