Rodzime jabłka.

jabłkaCo piąte jabłko na euro­pej­skim stole pocho­dzi z naszych sadów. Jeste­śmy trze­cim, po Chi­nach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych, pro­du­cen­tem tych owo­ców na świe­cie. Nie­stety na Pol­skich sto­łach jest to owoc czę­sto nie­do­ce­niany.
Naukowcy z Flo­rida State Uni­ver­sity wyka­zali, ze jedząc codzien­nie 2 jabłka można o 25% zmniej­szyć poziom złego cho­le­ste­rolu. Po 6 mie­sią­cach takiego uzu­peł­nia­nia diety kobiety z pod­wyż­szo­nym wcze­śniej pozio­mem cho­le­ste­rolu miały wyniki, które trudno by osią­gnąć zwy­kłymi lekami.

A.W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


9 − = sześć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>