Róż­nice w zdro­wiu a płeć

LP

CECHA

KOBIETY

MĘŻ­CZYŹNI

1.

Dłu­gość życia

7–10 lat dłużej

7–10 lat krócej

2.

Zapa­dal­ność na cho­roby, hospi­ta­li­za­cja, farmakoterapia

3x czę­ściej niż mężczyźni

 3x rza­dziej niż kobiety

3.

Bada­nia pro­fi­lak­tyczne, kon­trole lekarskie

Wyko­ny­wane sumiennie

Wyko­ny­wane rzadko

4.

Uczu­cie peł­no­ści brzu­cha, wzdę­cia i zaparcia

2x czę­ściej

2x rza­dziej

5.

Żylaki

8 na 10 chorych

2 na 10 chorych

6.

Nie­do­czyn­ność tarczycy

8 na 10 chorych

2 na 10 chorych

7.

Reu­ma­to­idalne zapa­le­nie stawów

8 na 10 chorych

2 na 10 chorych

8.

Oste­opo­roza

7 na 10 chorych

3 na 10 chorych

9.

Wysił­kowe nie­trzy­ma­nie moczu

8 na 10 chorych

2 na 10 chorych

10.

Waga serca

220g

300g

11.

Wyrzut krwi do aorty

60 ml

70 ml

12.

Budowa naczyń wieńcowych

Cien­kie i kręte

grube

13.

Wady ana­to­miczne serca

Wypa­da­nie płatka zastawki mitral­nej 3x częściej

rzadko

14.

Ryzyko cho­roby wień­co­wej przy otyłości

64%

42%

15.

Ryzyko cho­roby wień­co­wej przy cukrzycy

6x

2x

16.

Objawy zawału

Dusz­ność, zmę­cze­nie, zawroty głowy, poce­nie, trud­no­ści z prze­ły­ka­niem, ból podbrzusza

Silny ból w klatce pier­sio­wej, dusz­ność, drę­twie­nie ręki

17.

Umie­ral­ność z powodu cho­rób sercowo-naczyniowych

91 000 rocznie

82 000 rocznie

18.

Pro­por­cje narodzin

100 dziew­czy­nek

Na 106 chłopców

19.

Umie­ral­ność z powodu wypad­ków drogowych

3x rza­dziej

3 x częściej

20.

Świa­do­mość proz­dro­wotna, dba­nie o kondycję

lep­sze

słab­sze

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


4 + siedem =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>