A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Oste­opo­roza

kaletra gdzie kupić Oste­opo­roza (łac.  see url oste­opo­ro­sis, dawna nazwa  zrze­szot­nie­nie kości) – stan cho­ro­bowy cha­rak­te­ry­zu­jący się postę­pu­ją­cym ubyt­kiem masy kost­nej, osła­bie­niem struk­tury prze­strzen­nej kości oraz zwięk­szoną podat­no­ścią na złamania.