Api­tok­sy­no­te­ra­pia

apitoksynoterapiaApi­tok­sy­no­te­ra­pia–czyli kura­cja psz­cze­lim jadem. Sto­so­wana jest w lecze­niu zapa­leń, bólów krę­go­słupa, zmian zwy­rod­nie­nio­wych, ner­wo­bóli. Sto­suje się od 10 użą­dleń dzien­nie, stop­niowo zwięk­sza­jąc ich ilość. Owad żądli przez spe­cjalna siatkę, która zapo­biega pozo­sta­wie­niu żądła w skó­rze. Prze­ciw­wska­za­nia to uczu­le­nie na jad, ciąża, cukrzyca, gruź­lica, osła­bie­nie star­cze.
Choć nie­któ­rzy – jak na obrazku — pod­dają się temu zupeł­nie spontanicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


4 − = zero

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>