wertebr

Wer­te­bro­pla­styka

Wer­te­bro­pla­styka to zabieg neu­ro­chi­rur­giczny, który polega na prze­zskór­nym wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu, który uległ kom­pre­syj­nemu zła­ma­niu. Jest to metoda mało­in­wa­zyjna,  odbywa się w znie­c...