Kolana na sprężynach

kolano na spr 1Kine­Spring to rodzaj sprę­żyny, którą wsz­cze­pia się pod skórę stawu kola­no­wego, w celu jego roz­war­cia. Takie mecha­niczne roz­su­nię­cie powierzchni sta­wo­wych umoż­li­wia ich trwałe odcią­że­nie, dając moż­li­wo­ści do goje­nia i zmniej­sza­jąc dole­gli­wo­ści bólowe. Spraw­dza się przy nie­zbyt zaawan­so­wa­nych zmia­nach zwy­rod­nie­nio­wych kolan, pozwa­la­jąc na powrót do aktyw­no­ści rucho­wej i spo­wal­nia­jąc degra­da­cję stawu. Kolejną zaletą metody jest jej pełna odwra­cal­ność, co stwa­rza per­spek­tywy innych metod ope­ra­cyj­nych w przyszłości.

 

A.W.

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące tego tematu pro­simy o kon­takt : kontakt@fizjoinformator.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


trzy × = 6

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>