bossu1

BOSU — a kto to taki?

  BOSU to skrót od angiel­skiego ‘’both sides up’’ – obie strony na wierz­chu, gdyż przy­rząd wygląda jak połowa piłki na usztyw­nio­nym spodzie. BOSU łączy zalety ćwi­czeń z piłką, stepu i rów­no­ważni. Może mieć róż­no...
nawyk

Nawyki

Mamy Nowy Rok, nowe posta­no­wie­nia, pew­nie i moty­wa­cję, ale żeby wytrwać trzeba zacząć od zmiany nawy­ków. Bo – jak powie­dział Ary­sto­te­les — „Jeste­śmy tym, co w swoim życiu powta­rzamy”. Nawyk to zauto­ma­ty­zo...