kolka obraz

Kolka.

Wielu z nas zna ten ostry kłu­jący ból pod żebrami, który czę­sto poja­wia się pod­czas wysiłku fizycz­nego takiego jak bie­ga­nie czy aero­bik. Tak to znana nam wszyst­kim kole­żanka Kolka. Jakie są przy­czyny kolki? Na...
Szpilki,Obcy,5729_600_h

Wyso­kie obcasy-nosić czy nie nosić.

Czy wie­dzie­li­ście o tym, że buty na obca­sie wymy­ślono począt­kowo dla męż­czyzn? Już w sta­ro­żyt­nym Egip­cie do męskich butów doło­żono spe­cjalne słupki, aby stopa była lepiej uło­żona w strze­mio­nach. Obcasy by...