ból

Stres.

Któ­re­goś dnia Twój orga­nizm odmó­wił współ­pracy? Silny ból ple­ców poja­wił się zni­kąd i nie możesz się ruszać? Cią­gle się prze­zię­biasz a o kon­cen­tra­cji na czym­kol­wiek nie ma mowy? Silny ból głowy? Bez­sen­n...