A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Boczne przy­par­cie rzepki.

Boczne przy­par­cie rzepki wystę­puje w wyniku wzmo­żo­nego naci­sku bocz­nej powierzchni sta­wo­wej rzepki do kłyk­cia bocz­nego kości udo­wej, zaś pod­czas ruchów kolana docho­dzi do nad­mier­nego prze­su­nię­cia rzepki w stronę boczną.