A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Iry­do­lo­gia

Iry­do­lo­gia to nauka pozwa­la­jaca oce­nić stan zdro­wia na pod­sta­wie wyglądu tęczówki oka.  Prawa tęczówka obra­zuje prawa stronę ciała, a lewa — lewą.  Impulsy ner­wowe wycho­dzace z narzą­dów wewnętrz­nych są prze...