A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Boczne przy­par­cie rzepki.

Boczne przy­par­cie rzepki wystę­puje w wyniku wzmo­żo­nego naci­sku bocz­nej powierzchni sta­wo­wej rzepki do kłyk­cia bocz­nego kości udo­wej, zaś pod­czas ruchów kolana docho­dzi do nad­mier­nego prze­su­nię­cia rzepk...

BOSU

BOSU to skrót od angiel­skiego ‘’both sides up’’ – obie strony na wierz­chu, gdyż przy­rząd wygląda jak połowa piłki na usztyw­nio­nym spo­dzie. Przy­rząd łączy zalety ćwi­czeń z piłką, stepu i rów­no­ważni. Może mieć ró...