A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Wd We Wi

Wisko­su­ple­men­ta­cja

polega na dosta­wo­wym poda­wa­niu leków na bazie kwasu hia­lu­ro­no­wego, czyli głów­nego skład­nika płynu sta­wo­wego. Na dro­dze iniek­cji dostar­cza się skład­niki nie­zbędne do pra­wi­dło­wego odży­wie­nia i funk­cjo­no­wa­nia stawów.