A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

HTO

czyli High Tibial Oste­otomy– wysoka oste­oto­mia kości pisz­cze­lo­wej. Zabieg sto­so­wany w celu lecze­nia zmian zwy­rod­nie­nio­wych przy­środ­ko­wego prze­działu stawu kola­no­wego prze­bie­ga­ją­cych ze szpo­ta­wo­ścią koń­czyny dolnej.