A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kolano dewotki

zwane też kola­nem posadz­ka­rza lub słu­żą­cej, to zapa­le­nie kale­tek mazio­wych prze­drzep­ko­wych lub podrzep­ko­wych. Cier­pią na nie osoby, które czę­sto klę­czą np. posadz­ka­rze czy duchowni.