A B C E G H I K N O P R S W Z Ł

Kypho­pla­styka

Kypho­pla­styka (kyfo­pla­styka), podob­nie jak wer­te­bro­pla­styka, polega na wstrzyk­nię­ciu cementu do trzonu kręgu. Róż­nica tych zabie­gów polega na wyko­rzy­sta­niu balonu w kyfo­pla­styce, który pod dużym ciśnie­...