A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Wd We Wi

Wer­te­bro­pla­styka

jest pro­ce­durą chi­rur­giczną prze­pro­wa­dzaną na krę­go­słu­pie, pole­ga­jącą na wstrzyk­nię­ciu cementu do osła­bio­nego trzonu kręgu, który uległ złamaniu.