A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Sk Sp Sz

Skrę­ce­nie

SKRĘ­CE­NIE -to uraz pole­ga­jący na prze­kro­cze­niu fizjo­lo­gicz­nego zakresu ruchu w sta­wie. Na sku­tek skrę­ce­nia może dojść do uszko­dze­nia torebki, wię­za­deł lub chrząstki sta­wo­wej, a nie­kiedy także uszko­d...