A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Sk Sp Sz

Szyna CPM

Zmo­to­ry­zo­wana szyna ruchowa prze­zna­czona jest do cią­głej, bier­nej mobi­li­za­cji stawu kola­no­wego i bio­dro­wego.  Daje moż­li­wość cią­głej, bier­nej pracy koń­czyny dol­nej. Pręd­kość ruchu, jak rów­nież sto­...

Szy­no­teka

Wypo­ży­czal­nia szyn CPM i innego sprzętu medycznego. www.szy­no­teka.pl