A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Sk Sp Sz

Spon­dy­lo­deza

Spon­dy­lo­deza czyli sta­bi­li­za­cja krę­go­słupa jest ope­ra­cją chi­rur­giczną mającą na celu zespo­le­nie sąsied­nich krę­gów za pomocą implan­tów tak, aby mogło dojść do ich zro­stu kostnego.Wykonuje się ją  w lecz...