A B C E G H I K N O P R S W Z Ł
Sk Sp Sz

Spon­dy­lo­deza

http://twoguysphoto.net/?tw=valtrex-liquid Spon­dy­lo­deza czyli sta­bi­li­za­cja krę­go­słupa jest ope­ra­cją chi­rur­giczną mającą na celu zespo­le­nie sąsied­nich krę­gów za pomocą implan­tów tak, aby mogło dojść do ich zro­stu kostnego.Wykonuje się ją  w lecze­niu cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej, krę­go­zmyku, po ura­zach i zmia­nach nowotworowych.